Aurora

Eksklusivt & majestetisk. Gode vindusløsninger gir huset et åpent preg og lyse, luftige rom

Les mer om Aurora

Markavegen- 20 boenheter.

Markavegen på Frekhaug. Vinner av utlyst konkurranse fra Meland Tomteselskap. Oppført 2007-2009.

Skagen 120 omtegnet.

Baksiden av Skagen 120 omtegnet. Oppført i Straumsåsen 12, 5151 Straumsgrend.

Skagen 120 omtegnet.

Enebolig type Skagen 120 fra Systemhus oppført i egenregi i Straumsåsen 10, 5151 Straumsgrend.

Skagen 120 omtegnet.

Skagen 120 sett fra baksiden. Oppført i Straumsåsen 10, 5151 Straumsgrend som egenregiprosjekt.

Skagen 125 omtegnet.

Skagen 120 omtegnet. Oppført i Straumsåsen 12, 5151 Straumsgrend i egenregi.

  • Har du tomt
    for salg?

    Har du en tomt du ønsker å selge eller utvikle? Trenger du hjelp med en byggesak? Ta kontakt for avtale om et uforpliktende møte for å komme videre i prosessen!

  • NYHETER!

    Da innehaver nå nærmer seg pensjonsalder vil firma ikke lengre drive med oppføring og salg av boliger. Dette på grun av at det er 5 års garantiansvar fra overlevering. Vi vil fortsette med å ta på oss ingeniøroppdrag som tilstandsanalyser, vedlikeholdsplaner og arbeid med byggesak opp mot kommuner. Vi utførte i fjor tilstandsanalyse på samtlige kirker i Alver kommune med budsjettforslag på priser for vedlikehold. Vi utarbeidet tilsvarende for Lynghagen Bustadbyggjelag i fjor samt flere byggesaker for entreprenører og private.