Hustyper

Vi har som Systemhusforhandler/medlem levert mange av husmodellene i portefølgen fra Systemhus Norge AS. Vi er nå uprofilert medlem og tegner våre egne boliger som oppføres i egenregi.