Aktuelt

Skal dere bygge og er usikker på prosessen? Ta kontakt for hjelp med byggesøknaden. Vi har 16 års erfaring med byggesaker i Nordhordland og Bergen.

  • NYHETER!

    Da innehaver nå nærmer seg pensjonsalder vil firma ikke lengre drive med oppføring og salg av boliger. Dette på grun av at det er 5 års garantiansvar fra overlevering. Vi vil fortsette med å ta på oss ingeniøroppdrag som tilstandsanalyser, vedlikeholdsplaner og arbeid med byggesak opp mot kommuner. Vi utførte i fjor tilstandsanalyse på samtlige kirker i Alver kommune med budsjettforslag på priser for vedlikehold. Vi utarbeidet tilsvarende for Lynghagen Bustadbyggjelag i fjor samt flere byggesaker for entreprenører og private.

  • Ing. Taule AS

    Tilstandsanalyser, vedlikeholdsplaner, byggesaksjuss- byggesøknader.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål, eller ønsker du mer informasjon om våre prosjekter. Send oss en melding i skjemaet under eller ring oss på

90 86 60 10